توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : تعاونی ایمن سوزان غرب

مدیر : جعفر کرباسی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 112/7/337229

تاریخ مجوز : 21/10/1392

کد محصول : 2930512390

نام محصول : انواع آب گرم کن گازی ایستاده

ظرفیت : 12,000 دستگاه

پیشرفت : 42% درحال ساخت

پیشرفت:42%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)

سایر محصولات مجوز

2930512382

کولر آبی

7,000 دستگاه

2930512391

انواع آب گرم کن گازی دیواری

7,000 دستگاه

استان : آذربایجان غربی شهرستان : ارومیه
نشانی شرکت : میدان شهدا خیابان امیرکبیر جنب درمانگاه اقبال
Cron Job Starts