توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : مل تک

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 7332

تاریخ مجوز : 22/02/1399

کد محصول : 2930512462

نام محصول : فن کویل کاستی

ظرفیت : 4,000 دستگاه

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت وسایل خانگی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2930)

سایر محصولات مجوز

2919512457

فن کویل صنعتی

2,000 دستگاه

2930512434

فن کویل دیواری

500 دستگاه

2930512435

فن کویل کانالی

15,000 دستگاه

استان : منطقه ویژه اقتصادی شهرستان : یزد
نشانی شرکت : خیابان ولیعصر - جنوب پارک وی - پلاک 2851 - واحد 1
Cron Job Starts