توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : محمدرضا خورشیدی

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 701/57780

تاریخ مجوز : 15/07/1398

کد محصول : 2922512347

نام محصول : پرس هیدرولیکی

ظرفیت : 500 دستگاه

پیشرفت : 64% درحال ساخت

پیشرفت:64%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت ماشین ابزار(2922)

سایر محصولات مجوز

2922412337

ماشین وایرکات

500 دستگاه

2922512351

پرس پنوماتیکی

500 دستگاه

استان : مازندران شهرستان : بابل
نشانی شرکت : کمریندی شرقی - میدان شهید بزاز -بلوار میرزاکوچک خان- نبش فیضیه 16
Cron Job Starts