توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین

مدیر : مهرداد نباتچیان

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******212

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 16170/127

تاریخ مجوز : 05/06/1394

کد محصول : 2102512313

نام محصول : جعبه مقوایی از مقوای معمولی (ضخیم)

ظرفیت : 10,000 تن

پیشرفت : 76% درحال ساخت

پیشرفت:76%

گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)

گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)

سایر محصولات مجوز

2102512311

جعبه کارتن

20,000 تن

2221512305

چاپ افست کاغذ و مقوا

20,000 تن

استان : قزوین شهرستان : آبیک
نشانی واحد : جنب نیروگاه شهید رجایی
نشانی شرکت : خیابان ولیعصر (عج) – نرسیده به جام جم – روبروی سازمان مدیریت – نبش کوچه پروین – پلاک 1471 – ساختمان
براساس مجوز به تاریخ: 05/06/1394

سرمایه گذاری: 374,810 میلیون ریال

اشتغال: 17 نفر