توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدی لوازم طبی ایران

مدیر : پرویز اصلانی مهر

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : ********131

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 7353/24

تاریخ مجوز : 16/02/1394

کد محصول : 3311513538

نام محصول : سوزن اسپاینال

ظرفیت : 5,000,000 عدد

پیشرفت : 73% درحال ساخت

پیشرفت:73%

گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)

گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)

سایر محصولات مجوز

3311512639

ست تزریق خون

3,000,000 عدد

3311513510

اسپکلوم واژینال

3,000,000 عدد

3311513525

سرنگ تزریق

50,000,000 عدد

3311513531

سوزن اپیدورال

5,000,000 عدد

3311513533

سرسوزن پزشکی

50,000,000 عدد

3311513549

کیسه ادرار

2,000,000 عدد

3311513556

دستکش معاینه

7,000,000 عدد

3311513560

دستکش جراحی

7,000,000 عدد

3311513578

آنژیوکت

5,000,000 عدد

3311513580

سه راهی آنژیوکت

5,000,000 عدد

3311513581

ست سرم

5,000,000 عدد

3311513825

ست فولی

1,000,000 عدد

7495412404

بسته بندی انواع چسب

5 تن

استان : گیلان شهرستان : رشت شهر : رشت
نشانی واحد : بلوار صنعت دوم - خیابان ششم
نشانی شرکت : تهران خ ولیعصر روبروی پارک ملت ساختمان سایه ط 8 واحد 6
براساس مجوز به تاریخ: 16/02/1394

سرمایه گذاری: 375,512 میلیون ریال

اشتغال: 60 نفر