توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : گروه صنعتی فولاد جویباران

مدیر : علی ظاهری جویباری

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : *******124

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 701/5565

تاریخ مجوز : 02/03/1391

کد محصول : 2899512304

نام محصول : انواع میخ از جنس فولاد زنگ نزن

ظرفیت : 280 تن

پیشرفت : 71% درحال ساخت

پیشرفت:71%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)

سایر محصولات مجوز

2710512536

سیم و مفتول غیر فنری از جنس فولادی آلیاژی به جز فولاد زنگ نزن

12,000 تن

2899512344

سیم خاردار

350 تن

2899512381

توری مفتولی جوشی فولادی

3,500 تن

2899512382

تور تار و پود باف فولادی (فنس)

3,000 تن

2899512383

رابیتس فولادی

9,000 تن

2899512387

توری تار و پود باف آلومینیومی

3,000 تن

استان : مازندران شهرستان : جویبار
نشانی شرکت : پاساژورداسبی فروشگاه شهاب‏
براساس مجوز به تاریخ: 02/03/1391

سرمایه گذاری: 73,952 میلیون ریال

اشتغال: 44 نفر

Cron Job Starts