توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : گروه صنعتی فولاد جویباران

مدیر : علی ظاهری جویباری

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : *******124

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 701/5565

تاریخ مجوز : 02/03/1391

کد محصول : 2899512383

نام محصول : رابیتس فولادی

ظرفیت : 9,000 تن

پیشرفت : 71% درحال ساخت

پیشرفت:71%

گروه 2 رقمی : محصولات فلزی فابریکی(28)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات فلزی طبقه بندی نشده درجای دیگر(2899)

سایر محصولات مجوز

2710512536

سیم و مفتول غیر فنری از جنس فولادی آلیاژی به جز فولاد زنگ نزن

12,000 تن

2899512304

انواع میخ از جنس فولاد زنگ نزن

280 تن

2899512344

سیم خاردار

350 تن

2899512381

توری مفتولی جوشی فولادی

3,500 تن

2899512382

تور تار و پود باف فولادی (فنس)

3,000 تن

2899512387

توری تار و پود باف آلومینیومی

3,000 تن

استان : مازندران شهرستان : جویبار
نشانی شرکت : پاساژورداسبی فروشگاه شهاب‏
براساس مجوز به تاریخ: 02/03/1391

سرمایه گذاری: 73,952 میلیون ریال

اشتغال: 44 نفر

Cron Job Starts