توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مشعل گستر راد

مدیر : محمد راد

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 26/1288

تاریخ مجوز : 02/05/1389

کد محصول : 2912512344

نام محصول : شیرآلات توپی

ظرفیت : 2,500 عدد

پیشرفت : 93% درحال ساخت

پیشرفت:93%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع پمپ - کمپرسور-شیر-سوپاپ(2912)

سایر محصولات مجوز

2912512343

شیرآلات کروی

2,500 عدد

استان : گیلان شهرستان : رشت
نشانی شرکت : شهرک صنعتی
براساس مجوز به تاریخ: 02/05/1389

سرمایه گذاری: 15,000 میلیون ریال

اشتغال: 7 نفر

Cron Job Starts