توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : سورنا کاغذ ایساتیس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 200000000000

شماره مجوز : 75648

تاریخ مجوز : 11/12/1399

کد محصول : 2929512598

نام محصول : خط تولید کاغذ چاپ و تحریر

ظرفیت : 10 دستگاه

پیشرفت : 0% درحال ساخت

پیشرفت:0%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت سایر ماشین الات باکاربردعام(2919)

سایر محصولات مجوز

2919512481

دستگاه غبارگیری با فیلتر (بگ فیلتر)

20 دستگاه

استان : یزد شهرستان : اشکذر
نشانی شرکت : صفائیه فلکه کاج خیابان کاج خیابان ایثار بهاران یک ساختمان ستون رومی
Cron Job Starts