توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : یکتا ظروف آپادانا

مدیر : محمود انوشه

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 28654

تاریخ مجوز : 01/12/1389

کد محصول : 2520512475

نام محصول : ظروف یکبار مصرف پلاستیکی (اسفنجی)

ظرفیت : 4,500 تن

پیشرفت : 58% درحال ساخت

پیشرفت:58%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)

سایر محصولات مجوز

2929512420

قالب بادی لاستیک و پلاستیک

200 تن

استان : قزوین شهرستان : آبیک
نشانی شرکت : قزوین، شهرک صنعتی کاسپین، انتهای بلوار عبید زاکانی
براساس مجوز به تاریخ: 01/12/1389

سرمایه گذاری: 133,170 میلیون ریال

اشتغال: 120 نفر

Cron Job Starts