توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : نسیم چای املش

مدیر : اسماعیل اسماعیل پور

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 2106

تاریخ مجوز : 09/06/1389

کد محصول : 7495412325

نام محصول : بسته بندی خشکبار

ظرفیت : 300 تن

پیشرفت : 66% درحال ساخت

پیشرفت:66%

گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)

گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)

سایر محصولات مجوز

1549512549

کافیین از چای

50 تن

1549512598

عصاره چای

4,800 تن

1549612315

چای سیاه کیسه ای

60 تن

1549612319

چای سبز

2,000 تن

1549612320

چای سیاه گرانوله

100 تن

1554612369

نوشابه چای سرد

48,000 تن

7495412322

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

12,000 تن

7495412323

بسته بندی چای

12,000 تن

7495412326

بسته بندی انواع چاشنی و ادویه

100 تن

7495412409

بسته بندی میوه خشک

200 تن

7495412410

بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک

200 تن

استان : گیلان شهرستان : املش شهر : املش
نشانی واحد : کیلومتر 5جاده رحیم آباد
نشانی شرکت : کیلومتر 5 جاده رحیم آباد
براساس مجوز به تاریخ: 09/06/1389

سرمایه گذاری: 718,694 میلیون ریال

اشتغال: 300 نفر

Cron Job Starts