توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : سنگبری یشم

مدیر : علی اکبر بیشمار

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******352

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 15838

تاریخ مجوز : 15/04/1394

کد محصول : 2696412314

نام محصول : برش انواع سنگ تراورتن

ظرفیت : 5,000 تن

پیشرفت : 60% درحال ساخت

پیشرفت:60%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)

سایر محصولات مجوز

2696412308

برش انواع سنگ مرمریت

5,000 تن

استان : یزد شهرستان : یزد
نشانی شرکت : شهرک صنعتی ولیعصر زارچ
براساس مجوز به تاریخ: 15/04/1394

سرمایه گذاری: 47,692 میلیون ریال

اشتغال: 16 نفر

Cron Job Starts