توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدی سفال آشیانه

مدیر : محمودرضا افضلی

تلفن مدیر : *******911

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 9337/3/128

تاریخ مجوز : 05/03/1395

کد محصول : 2699412316

نام محصول : پرلیت منبسط شده

ظرفیت : 5,000 تن

پیشرفت : 60% درحال ساخت

پیشرفت:60%

گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)

گروه 4 رقمی : ساخت محصولات سفالی وسرامیکی ساختمانی غیرنسوز(2693)

سایر محصولات مجوز

2693512304

انواع سفال ماشینی (اتوماتیک)

300,000 تن

2695512411

محصولات بتنی غیر مسلح از بتن سبک پوکه صنعتی

200,000 تن

استان : گلستان شهرستان : کردکوی
نشانی واحد : کیلومتر 8 جاده قدیم کردکوی به گرگان
نشانی شرکت : گرگانپارس نبش اردیبهشت مرکزی
براساس مجوز به تاریخ: 05/03/1395

سرمایه گذاری: 474,000 میلیون ریال

اشتغال: 45 نفر

Cron Job Starts