توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : مهندسی برازش صنعت

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 5

شماره مجوز : 12785

تاریخ مجوز : 11/05/1397

کد محصول : 3190512460

نام محصول : تجهیزات هشدار و ایمنی خودرویی بصری

ظرفیت : 80,000 عدد

پیشرفت : 61% درحال ساخت

پیشرفت:61%

گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)

سایر محصولات مجوز

3110512314

موتورهای برقی DC کمتر از 24 ولت

2,000,000 دستگاه

3120512470

رله خودرویی

1,000,000 دستگاه

3190512351

چراغ مه شکن خودرو

200,000 عدد

3190512355

چراغ پلاک خودرو

50,000 عدد

3230512396

بلندگوی خودرو

1,000,000 عدد

3430412533

آینه بغل خودرو

200,000 عدد

3430512542

مجموعه داشبورد خودروی سواری

150,000 عدد

استان : قم شهرستان : قم شهر : قم
نشانی واحد : میدان صنعت، بلوار آیت ا... خامنه ای ، نبش خیابان بنفشه 2
نشانی شرکت : خیابان سید جمال الدین اسد آبادی(یوسف آباد) خیابان 23 خیابان موج پلاک 10
براساس مجوز به تاریخ: 11/05/1397

سرمایه گذاری: 124,876 میلیون ریال

اشتغال: 176 نفر

Cron Job Starts