توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : محمد سینا معین

مدیر : محمدسینا معین

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******343


سریال مجوز : 590000000000

شماره مجوز : 31091

تاریخ مجوز : 12/07/1393

کد محصول : 1549412503

نام محصول : انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شده

ظرفیت : 120 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

سایر محصولات مجوز

140412305

پسته پاک کنی

600 تن

استان : کرمان شهرستان : رفسنجان شهر : رفسنجان
نشانی واحد : عباس آباد معین
نشانی شرکت : رفسنجان خ امام پرورشگاه معین زاده
Cron Job Starts