توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : علی ادیب و منوچهر راتق

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******916


سریال مجوز : 590000000000

شماره مجوز : 06-18838

تاریخ مجوز : 10/04/1399

کد محصول : 140412303

نام محصول : برنج کوبی

ظرفیت : 1,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

سایر محصولات مجوز

140512306

خشکاندن ذرت تر

11,500 تن

استان : خوزستان شهرستان : شوشتر شهر : شوشتر
نشانی واحد : کیلومتر 7 جاده شوشتر اهواز
نشانی شرکت : کیانپارس-خیابان مطهری غربی فاز 3 پلاک 114
Cron Job Starts