توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : پنبه پاک کنی تاج

مدیر : احمد معظمی

تلفن مدیر : *******915

تلفن شرکت : *******584

تلفن واحد : *******583


سریال مجوز : 59900000000000

شماره مجوز : 7996

تاریخ مجوز : 13/05/1395

کد محصول : 140512308

نام محصول : الیاف پنبه

ظرفیت : 4,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : خراسان شمالی شهرستان : بجنورد شهر : بجنورد
نشانی واحد : شهرک صنعتی -صنعت1 قطعات 12 تا30
نشانی شرکت : خ طالقانی شرقی - چهار راه باسکول کارخانه پنبه سابق
Cron Job Starts