توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : بازرگانی پسته هادی

مدیر : سید محمد رضا ترابی موسوی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 36256

تاریخ مجوز : 24/08/1393

کد محصول : 140412305

نام محصول : پسته پاک کنی

ظرفیت : 1,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

استان : کرمان شهرستان : کرمان شهر : کرمان
نشانی واحد : کیلومتر 10 جاده زرند
نشانی شرکت : جاده شرف اباد بلوار قایم بین قایم 47 و 49
Cron Job Starts