توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : ارس تارلا امیر

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350660000000

شماره مجوز : 2757/ص1400

تاریخ مجوز : 18/02/1400

کد محصول : 112612346

نام محصول : فلفل شیرین (کشاورزی)

ظرفیت : 8,700 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -112

سایر محصولات مجوز

112612334

گوجه فرنگی (کشاورزی)

11,000 تن

112612340

بادمجان (کشاورزی)

4,500 تن

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس - دشت گلفرج مجتمع گلخانه ای 80 هکتاری ارس تارلا امیر

Cron Job Starts