WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : کیانا گلبان ارس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350662000000

شماره مجوز : 30304/ص99

تاریخ مجوز : 16/12/1399

کد محصول : 112612334

نام محصول : گوجه فرنگی (کشاورزی)

ظرفیت : 50 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

سایر محصولات مجوز

112612339

خیار (کشاورزی)

40 تن

112612346

فلفل شیرین (کشاورزی)

20 تن

113512314

توت فرنگی (کشاورزی)

10 تن

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس-محدوه 1 (جلفا) سایت گلخانه ای-قطعه 91-شرکت کیانا گلبان ارس

آمار مجوزها بر اساس بانک اطلاعات سال: 1401

50

تعداد کل مجوزهای تولید
گوجه فرنگی (کشاورزی)

لیست مجوزها

17

تعداد واحدهای فعال (پروانه بهره‌برداری) تولید
گوجه فرنگی (کشاورزی)

لیست مجوزها

33

تعداد واحدهای درحال احداث (جواز تاسیس) تولید
گوجه فرنگی (کشاورزی)

لیست مجوزها

استعلام قیمت طرح توجیهی/مطالعه بازار/اخذ پرفرمای ماشین آلات

طرح توجیهی

گوجه فرنگی (کشاورزی)

استعلام قیمت

مطالعه بازار

گوجه فرنگی (کشاورزی)

استعلام قیمت

پرفرمای ماشین‌آلات

گوجه فرنگی (کشاورزی)

استعلام قیمت