توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : پنبه پاک کنی قیزیل وش نوین مغان

مدیر : پیمان سلامتی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 125/21029

تاریخ مجوز : 06/06/1392

کد محصول : 111512330

نام محصول : پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)

ظرفیت : 7,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -111

سایر محصولات مجوز

1711612421

الیاف پنبه

4,000 تن

استان : اردبیل شهرستان : پارس آباد
نشانی واحد : 20کیلومتری جاده فیروزآباد-نرسیده به قشلاق حاجی عوض
نشانی شرکت : 20 کیلومتری جاده فیروز آباد
Cron Job Starts