توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : کیانا گلبان ارس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350662000000

شماره مجوز : 30304/ص99

تاریخ مجوز : 16/12/1399

کد محصول : 113512314

نام محصول : توت فرنگی (کشاورزی)

ظرفیت : 10 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -112

سایر محصولات مجوز

112612334

گوجه فرنگی (کشاورزی)

50 تن

112612339

خیار (کشاورزی)

40 تن

112612346

فلفل شیرین (کشاورزی)

20 تن

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس-محدوه 1 (جلفا) سایت گلخانه ای-قطعه 91-شرکت کیانا گلبان ارس

Cron Job Starts