توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : سرماگستر ارس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350663000000

شماره مجوز : 30804/ص99

تاریخ مجوز : 19/12/1399

کد محصول : 112612339

نام محصول : خیار (کشاورزی)

ظرفیت : 80 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -112

سایر محصولات مجوز

112612334

گوجه فرنگی (کشاورزی)

100 تن

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس - محدوده یک -مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری- شرکت سرما گستر ارس - قطعه 61