نام واحد : تار و پود ایران - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : ندارد
 • تلفن شرکت :
  0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان کاشان جاده فین جنب مدرسه علوم
 • تلفن واحد :
  0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد دبستانی
 • تلفن مدیر :
  *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.

نام محصول : نختابی

 • سریال مجوز : 1303158
 • شماره مجوز : 39046
 • تاریخ مجوز : 06/05/1347
 • کد محصول : 17231120
 • شرح محصول : نختابی
 • ظرفیت : 617 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت منسوجات(17)
 • گروه 4 رقمی : تولیدطناب -ریسمان -نخ قندوتوری(1723)
 • پیشرفت : 100%
  100%

محاسبه آنلاین شاخص‌های مالی سرمایه‌گذاری

 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
 • ارزش فعلی خالص (NPV)
 • شاخص سودآوری (PI)
 • دوره بازگشت سرمایه (PBP)
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)
Cron Job Starts