توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1400 می باشد.

نام واحد : یاشل یاپراق ارس

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 350665000000

شماره مجوز : 3294/ص1400

تاریخ مجوز : 08/04/1400

کد محصول : 112612334

نام محصول : گوجه فرنگی (کشاورزی)

ظرفیت : 80 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : "کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)"

گروه 4 رقمی : -112

سایر محصولات مجوز

112612339

خیار (کشاورزی)

40 تن

استان : منطقه آزاد ارس شهرستان :
نشانی واحد : منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس محدوده یک جلفا مجتمع گلخانه ای 140 هکتاری قطعه 54 شرکت یاشل یاپراق ارس

Cron Job Starts