توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : ذخیره سازی و فراوری محصولات کشاورزی خلیج فارس اندیمشک

مدیر : میثم قاری

تلفن مدیر : *******916

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 610000000000

شماره مجوز : 41318 - 06

تاریخ مجوز : 05/10/1394

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 8,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : -140

سایر محصولات مجوز

7495412322

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

2,000 تن

استان : خوزستان شهرستان : دزفول
نشانی واحد : دزفول کیلومتر 7 جاده محمد بن جعفر
نشانی شرکت : اندیمشک-شهرک صنعتی شماره 2-فاز 2
Cron Job Starts