توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : کش پارس

مدیر : محمد صادق مطمئن دادگر

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : ***443

تلفن واحد : ***443


سریال مجوز : 1102930

شماره مجوز : 19-207

تاریخ مجوز : 31/03/1360

کد محصول : 25191240

نام محصول : کش های لاستیکی

ظرفیت : 215 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات لاستیکی(2519)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- ج آذرشهراول ج درمن دیزل
نشانی شرکت : تبریز- ج آذرشهراول ج درمن دیزل
براساس مجوز به تاریخ: 31/03/1360

اشتغال: 5 نفر

Cron Job Starts