توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : نوردشعله - شرکت

مدیر : محمود جوزدانی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ****332


سریال مجوز : 1302429

شماره مجوز : 89

تاریخ مجوز : 27/04/1360

کد محصول : 27201414

نام محصول : ورق مسبیلت

ظرفیت : 168 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت فلزات اساسی(27)

گروه 4 رقمی : ساخت فلزات اساسی قیمتی وفلزات غیراهنی(2720)

سایر محصولات مجوز

27201412

ورق برنج

72 تن

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : خ امام خمینی کیلومتر4 جنب گزملی خ سردارخلیفه سلطانی
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 27/04/1360

اشتغال: 5 نفر