نام واحد : ماهوش - علی

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد
 • تلفن شرکت :
  0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی محمودآباد خ26
 • تلفن واحد :
  ****380جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ماهوش - علی
 • تلفن مدیر :
  -

نام محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی

 • سریال مجوز : 1300731
 • شماره مجوز : 33118
 • تاریخ مجوز : 30/07/1347
 • کد محصول : 26961110
 • شرح محصول : انواع سنگبری وسنگکوبی
 • ظرفیت : 30,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • پیشرفت : 100%
  100%

محاسبه آنلاین شاخص‌های مالی سرمایه‌گذاری

 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
 • ارزش فعلی خالص (NPV)
 • شاخص سودآوری (PI)
 • دوره بازگشت سرمایه (PBP)
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)