توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : پلاسوزیان - شرکت

مدیر : حسین صدقی

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******216

تلفن واحد : **********031


سریال مجوز : 1308041

شماره مجوز : 8903

تاریخ مجوز : 03/05/1360

کد محصول : 25201212

نام محصول : فیلم پلاستیکی

ظرفیت : 75 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)

سایر محصولات مجوز

25201375

قطعات پلاستیکی تزریقی

2,000 تن

25201275

ظروف ملامین

1,000 تن

استان : اصفهان شهرستان : برخوار
نشانی واحد : م منطقه صنعتی مورچه خورت بین نخ جمیل وپمپ سازیص.پ 149
نشانی شرکت : تهران بازار سرای حاج حسن دالان اول ش 14
براساس مجوز به تاریخ: 03/05/1360

اشتغال: 20 نفر