توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تراکتورسازی ایران

مدیر : ابوالفتح ابراهیمی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : -


سریال مجوز : 1109155

شماره مجوز : 58284

تاریخ مجوز : 27/02/1349

کد محصول : 29211110

نام محصول : انواع تراکتور

ظرفیت : 20,000 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت ماشین الات کشاورزی وجنگل داری(2921)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز- مجتمع تراکتورسازی
نشانی شرکت : تبریز- مجتمع تراکتورسازی
براساس مجوز به تاریخ: 27/02/1349

اشتغال: 2332 نفر