توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : علی تخمه چیان

مدیر : امیر تخمه چیان فر

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : *******411

تلفن واحد : *******411


سریال مجوز : 1100233

شماره مجوز : 6233

تاریخ مجوز : 27/04/1361

کد محصول : 25191480

نام محصول : انواع محصولات لاستیکی صنعتی

ظرفیت : 10 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)

گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات لاستیکی(2519)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز - جاده صنعتی غرب - جاده سیلوی ش 2 پ 12
نشانی شرکت : تبریز - جاده صنعتی غرب - جاده سیلوی ش 2 پ 12
براساس مجوز به تاریخ: 27/04/1361

اشتغال: 2 نفر

Cron Job Starts