نام واحد : چاپ کاشفی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : کرمانشاه برزه...
 • تلفن شرکت :
  ****822جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمانشاه برزه دماغ
 • تلفن واحد :
  ****822جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کیوان کاشفی
 • تلفن مدیر :
  *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.

نام محصول : چاپخانه

 • سریال مجوز : 1500759
 • شماره مجوز : 2170
 • تاریخ مجوز : 01/04/1349
 • کد محصول : 22211210
 • شرح محصول : چاپخانه
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : انتشاروچاپ وتکثیر(22)
 • گروه 4 رقمی : چاپ(2221)
 • پیشرفت : 100%
  100%

محاسبه آنلاین شاخص‌های مالی سرمایه‌گذاری

 • نرخ بازده داخلی (IRR)
 • نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR)
 • ارزش فعلی خالص (NPV)
 • شاخص سودآوری (PI)
 • دوره بازگشت سرمایه (PBP)
 • دوره بازگشت سرمایه متحرک (DPBP)
Cron Job Starts