WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1401 می باشد.

نام واحد : بذر آوران کرخه

مدیر : نورالدین جعفری

تلفن مدیر : *******916

تلفن شرکت : *******642

تلفن واحد : *******642


سریال مجوز : 350252000000

شماره مجوز : 06-34889

تاریخ مجوز : 15/07/1392

کد محصول : 140512306

نام محصول : خشکاندن ذرت تر

ظرفیت : 50,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

سایر محصولات مجوز

7495412322

بسته بندی حبوبات و غلات و برنج

25,000 تن

استان : خوزستان شهرستان : اندیمشک شهر : اندیمشک
نشانی واحد : جاده سد کرخه کیلومتر یک
نشانی شرکت : جاده سد کرخه کیلومتر 1 جنب تالار هزارو یک شب