توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدی کفش یاس سپاهان - شرکت

مدیر : مصطفی قاسم زاده

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : *******913

تلفن واحد : ****572


سریال مجوز : 1305551

شماره مجوز : 27198

تاریخ مجوز : 25/09/1361

کد محصول : 24131510

نام محصول : انواع گرانول پلی وینیل کلراید

ظرفیت : 1,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : دباغی -چرم -کیف-چمدان-کفش(19)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع کفش(1920)

سایر محصولات مجوز

19201113

کفش چرمی

59,260 جفت

19201210

انواع تخت کفش

300,000 جفت

19201114

کفش پلاستیکی

300,000 جفت

استان : اصفهان شهرستان : اصفهان
نشانی واحد : منطقه صنعتی جی خیابان 2 فرعی 1
نشانی شرکت : ندارد
براساس مجوز به تاریخ: 25/09/1361

اشتغال: 40 نفر