توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : جهان توربین

مدیر : رضا مطلب زاده

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : *********688

تلفن واحد : *********688


سریال مجوز : 1107944

شماره مجوز : 23719

تاریخ مجوز : 17/11/1361

کد محصول : 29121126

نام محصول : پمپ اب توربینی

ظرفیت : 250 دستگاه

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : ساخت ماشین آلات وتجهیزات(29)

گروه 4 رقمی : ساخت انواع پمپ - کمپرسور-شیر-سوپاپ(2912)

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز-دیزل آبادجنب گاراژیگانه بار
نشانی شرکت : تبریز-دیزل آبادجنب گاراژیگانه بار
براساس مجوز به تاریخ: 17/11/1361

اشتغال: 6 نفر

Cron Job Starts