توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1398 می باشد.

نام واحد : تولیدی وبازرگانی آذرچوب

مدیر : جعفر جعفرپوریان جنتی

تلفن مدیر : *******914

تلفن شرکت : *******411

تلفن واحد : *******411


سریال مجوز : 1100127

شماره مجوز : 26392

تاریخ مجوز : 15/12/1361

کد محصول : 36101330

نام محصول : سایرمبلمان خانگی

ظرفیت : 5,000 عدد

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : مبلمان سایرمصنوعات(36)

گروه 4 رقمی : ساخت مبلمان(3610)

سایر محصولات مجوز

20291122

کابینت چوبی

20,000 متر مربع

36101131

صندلی تمام چوب

9,000 عدد

36101223

میزتحریر چوبی

4,000 عدد

استان : آذربایجان شرقی شهرستان : تبریز
نشانی واحد : تبریز - جاده سنتو کوی صنعتی شهریار - روبری تانکر سازی آذربایجان پ 19
نشانی شرکت : تبریز - جاده سنتو کوی صنعتی شهریار - روبری تانکر سازی آذربایجان پ 19
براساس مجوز به تاریخ: 15/12/1361

اشتغال: 12 نفر

Cron Job Starts