توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : توسعه معدنی و صنعتی صبانور

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******813


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 97/41865

تاریخ مجوز : 11/11/1397

کد محصول : 1310412310

نام محصول : گندله آهن

ظرفیت : 550,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

استان : همدان شهرستان : اسدآباد شهر : اسدآباد
نشانی واحد : کیلومتر25 جاده قروه منطقه چهاردولی روستای حسن آباد امام
نشانی شرکت : سعادت آباد-نرسیده به خروجی نیایش شرق-خیابان 26-پلاک 49
Cron Job Starts