توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : ذوب گران رنگین فلز

مدیر : حمیدرضا طرفه نژاد

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : *******241

تلفن واحد : *******242


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 118/27203

تاریخ مجوز : 13/09/1392

کد محصول : 1320512350

نام محصول : کنسانتره روی

ظرفیت : 160,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)

سایر محصولات مجوز

1320512351

کنسانتره سرب

50,000 تن

استان : زنجان شهرستان : ایجرود شهر : زرین آباد
نشانی واحد : کیلومتر 50 جاده بیجار بعد از زرین آباد نرسیده به سه راهی سعید آباد
نشانی شرکت : سعادت آباد بین میدان سرو وبوستان پ 126
Cron Job Starts