توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : ستاره طلای نیک پی

تلفن شرکت : *******241

تلفن واحد : *******243


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 118/45956

تاریخ مجوز : 11/11/1389

کد محصول : 1310412308

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

ظرفیت : 150,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

سایر محصولات مجوز

1410412341

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده (شن،ماسه،بالاست)

50,000 تن

استان : زنجان شهرستان : زنجان شهر : نیک پی
نشانی واحد : کیلومتر 35جاده زنجان-تبریز کیلومتر 2 جاده ماهنشان
نشانی شرکت : کوی فرهنگ رز5 قطعه 1703
Cron Job Starts