توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : جهان نمو

مدیر : محمود آردهه

تلفن مدیر : *******912

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******913


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 118/25522

تاریخ مجوز : 15/10/1394

کد محصول : 1310412308

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

ظرفیت : 800,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

استان : زنجان شهرستان : ماهنشان شهر : ماه نشان
نشانی واحد : بخش اوریاد- کیلومتر 2 جاده روستای پری به روستای علم‌کندی
نشانی شرکت : چهار راه جهان کودک - بلوار شهیدی - کوچه کمان - پلاک 1 - واحد 2