توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : قطعه ساز سیرجان

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******344


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 37014

تاریخ مجوز : 08/07/1399

کد محصول : 1310412309

نام محصول : کنسانتره آهن

ظرفیت : 165,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

استان : کرمان شهرستان : سیرجان شهر : سیرجان
نشانی واحد : کیلومتر30جاده بافت-نرسیده به بلورد
نشانی شرکت : سیرجان - بلوار مالک اشتر تنازل گل گهر پلاک 171