توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : معادن آریانا وستا کرمان

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******343


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 18254

تاریخ مجوز : 09/04/1399

کد محصول : 1310412308

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

ظرفیت : 10,000 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)

استان : کرمان شهرستان : رفسنجان شهر : رفسنجان
نشانی واحد : کیلومتر 25 جاده زرند(درمحل معدن)
نشانی شرکت : ولینجک خیابان شادآور بن بست شادی
Cron Job Starts