توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : طلایه داران افق گوهر

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******343


سریال مجوز : 350000000000

شماره مجوز : 24243

تاریخ مجوز : 25/04/1398

کد محصول : 1320612382

نام محصول : کنسانتره مس سولفیدی

ظرفیت : 2,400 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)

گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)

استان : کرمان شهرستان : شهربابک شهر : شهربابک
نشانی واحد : شهربابک کیلومتر 8جاده انار
نشانی شرکت : خ شهید منتظری کوی بهزاد فرخ ک اصلی پلاک 50
Cron Job Starts