WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1402 می باشد.

نام واحد : بی بی اکرم میرهادی توران پشتی

مدیر : بی بی اکرم میرهادی توران پشتی

تلفن مدیر : *******913

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : *******353


سریال مجوز : 350167000000

شماره مجوز : 43913

تاریخ مجوز : 05/10/1395

کد محصول : 140412305

نام محصول : پسته پاک کنی

ظرفیت : 1,150 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

استان : یزد شهرستان : خاتم شهر : مروست
نشانی واحد : انتهای ناحیه صنعتی-فاز دوم-جنب منبع آب ناحیه صنعتی
نشانی شرکت : خیابان سعدی- کوچه 15 شهید بهشتی- درب دوم

آمار مجوزها بر اساس بانک اطلاعات سال: 1401

8

تعداد کل مجوزهای تولید
پسته پاک کنی

لیست مجوزها

8

تعداد واحدهای فعال (پروانه بهره‌برداری) تولید
پسته پاک کنی

لیست مجوزها

0

تعداد واحدهای درحال احداث (جواز تاسیس) تولید
پسته پاک کنی

لیست مجوزها

استعلام قیمت طرح توجیهی/مطالعه بازار/اخذ پرفرمای ماشین آلات

طرح توجیهی

پسته پاک کنی

استعلام قیمت

مطالعه بازار

پسته پاک کنی

استعلام قیمت

پرفرمای ماشین‌آلات

پسته پاک کنی

استعلام قیمت