WhatsApp
پیام در واتساپ
توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1402 می باشد.

نام واحد : حبیب اله امانی

مدیر : حبیب اله امانی

تلفن مدیر : *******917

تلفن شرکت : *******715

تلفن واحد : *******715


سریال مجوز : 350226000000

شماره مجوز : 65983

تاریخ مجوز : 25/09/1393

کد محصول : 111512368

نام محصول : پنبه (کشاورزی)

ظرفیت : 3,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

گروه 4 رقمی : کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته(01)

استان : فارس شهرستان : لارستان شهر : لار
نشانی واحد : "فاز 2، شماره تماس:09177810588"
نشانی شرکت : شهر ده کویه جنب شهرداری

آمار مجوزها بر اساس بانک اطلاعات سال: 1401

1

تعداد کل مجوزهای تولید
پنبه (کشاورزی)

لیست مجوزها

1

تعداد واحدهای فعال (پروانه بهره‌برداری) تولید
پنبه (کشاورزی)

لیست مجوزها

0

تعداد واحدهای درحال احداث (جواز تاسیس) تولید
پنبه (کشاورزی)

لیست مجوزها

استعلام قیمت طرح توجیهی/مطالعه بازار/اخذ پرفرمای ماشین آلات

طرح توجیهی

پنبه (کشاورزی)

استعلام قیمت

مطالعه بازار

پنبه (کشاورزی)

استعلام قیمت

پرفرمای ماشین‌آلات

پنبه (کشاورزی)

استعلام قیمت