توجه: کلیه موارد ذکر شده در این صفحه بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت صمت تا تاریخ 29 اسفند 1399 می باشد.

نام واحد : محمد حسین نوبخت

تلفن شرکت : -

تلفن واحد : ******665


سریال مجوز : 611000000000

شماره مجوز : 40816

تاریخ مجوز : 12/11/1398

کد محصول : 140412303

نام محصول : برنج کوبی

ظرفیت : 7,500 تن

پیشرفت : 100% واحد فعال

پیشرفت:100%

گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)

گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)

سایر محصولات مجوز

1531412357

سبوس غلات (حتی به صورت پودر)

3,000 تن

1533412315

خوراک آماده دام

12,500 تن

1533412318

خوراک آماده طیور

5,000 تن

1533412322

خوراک آماده آبزیان

10,000 تن

استان : لرستان شهرستان : دورود شهر : دورود
نشانی واحد : روستای تقی آباد
نشانی شرکت : روستای تقی آباد
Cron Job Starts