کد تعرفه

0101

برگشت شرح تعرفه

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

Live horses asses mules and hinnies.

کد تعرفه

0101

شرح تعرفه

اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.

Live horses asses mules and hinnies.

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 6،762 134،987،605 14،645 2.17 56،800 6،053،143،322 661،919 11.65
1386 0 0 0 - 82،500 7،360،997،773 792،735 9.61
1387 1،000 412،594،200 42،300 42.30 68،841 9،378،710،431 993،606 14.43
1388 0 0 0 - 99،950 19،259،061،688 1،942،188 19.43
1389 0 0 0 - 156،300 31،627،790،115 3،053،824 19.54
1390 0 0 0 - 208،835 38،142،336،083 3،525،102 16.88
1391 0 0 0 - 75،255 21،443،310،476 1،351،987 17.97
1392 0 0 0 - 120،735 52،107،870،452 2،094،580 17.35
1393 0 0 0 - 191،990 116،825،784،936 4،419،887 23.02
1394 0 0 0 - 121،870 125،279،075،179 4،225،083 34.67
1395 600 161،740،000 5،000 8.33 50،680 86،714،962،000 2،714،000 53.55
1396 620 207،736،000 6،000 9.68 31،830 64،818،193،000 1،986،235 62.40
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
1400
جمع 8,982 - 67,945 - 1,265,586 - 27,761,146 -
Cron Job Starts