کد تعرفه

02011010

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوساله (Veal)

Veal

کد تعرفه

02011010

شرح تعرفه

ـ ـ ـ گوساله (Veal)

Veal

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 19،995 885،195،880 95،946 4.80
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 235،195 14،780،908،385 1،417،109 6.03
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 4،380،552 587،475،000،000 30،374،820 6.93
1392 0 0 0 - 723،617 127،705،000،000 5،205،753 7.19
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 5,380,061 - 37,207,316 -
Cron Job Starts