کد تعرفه

02012030

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ ـ سردست و سینه

Fore quarter cuts

کد تعرفه

02012030

شرح تعرفه

ـ ـ ـ سردست و سینه

Fore quarter cuts

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 833،697 114،208،588،249 4،600،074 5.52
1393 0 0 0 - 1،258،003 174،774،111،667 6،613،518 5.26
1394 0 0 0 - 3،389،604 424،529،551،468 14،367،863 4.24
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 5,481,304 - 25,581,455 -
Cron Job Starts