کد تعرفه

38247400

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ حاوی هیدرو کلروفلوئورو کربن‌ها (HCFCs)محتوی یا فاقد پرفلوئوروکربن‌ها (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربن‌ها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs)

Containing hydrochlorofluorocarbons HCFCs whether or not containing perfluorocarbons PFCs or hydrofluorocarbons HFCs but not containing chlorofluorocarbons CFCs

کد تعرفه

38247400

شرح تعرفه

ـ ـ حاوی هیدرو کلروفلوئورو کربن‌ها (HCFCs)محتوی یا فاقد پرفلوئوروکربن‌ها (PFCs) یا هیدروفلوئوروکربن‌ها (HFCs)، لیکن فاقد کلروفلوئوروکربن‌ها (CFCs)

Containing hydrochlorofluorocarbons HCFCs whether or not containing perfluorocarbons PFCs or hydrofluorocarbons HFCs but not containing chlorofluorocarbons CFCs

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 0 0 0 -
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 680 55،752،509 1،852 2.72
1395 0 0 0 - 33،320 3،417،679،143 107،700 3.23
1396 0 0 0 - 50،592 3،335،256،171 98،727 1.95
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 20,720 - 130,209 - 200,872 - 493,809 -
Cron Job Starts