کد تعرفه

38247600

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ حاوی 1، 1، 1- تریکلرواتان (کلروفرم متیل)

trichlororthane1 1 1 par 1 1 1 trichloroethane. remplacer

کد تعرفه

38247600

شرح تعرفه

ـ ـ حاوی 1، 1، 1- تریکلرواتان (کلروفرم متیل)

trichlororthane1 1 1 par 1 1 1 trichloroethane. remplacer

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 0 0 0 -
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 1،000 128،026،592 5،138 5.14
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 0 0 0 -
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 1,000 - 5,138 -