کد تعرفه

38248300

برگشت شرح تعرفه

ـ ـ دارای tris (سه تاییهای) (2، 3- دیبروموپروپیل) فسفات

Containing tris 2 3dibromopropyl phosphate

کد تعرفه

38248300

شرح تعرفه

ـ ـ دارای tris (سه تاییهای) (2، 3- دیبروموپروپیل) فسفات

Containing tris 2 3dibromopropyl phosphate

سال صادرات واردات
وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار وزن-کیلوگرم ریال دلار هر کیلو به دلار
1385 0 0 0 - 0 0 0 -
1386 0 0 0 - 0 0 0 -
1387 0 0 0 - 0 0 0 -
1388 0 0 0 - 0 0 0 -
1389 0 0 0 - 2،000 91،387،542 8،835 4.42
1390 0 0 0 - 0 0 0 -
1391 0 0 0 - 0 0 0 -
1392 0 0 0 - 1،000 40،541،688 1،635 1.64
1393 0 0 0 - 0 0 0 -
1394 0 0 0 - 0 0 0 -
1395 0 0 0 - 0 0 0 -
1396 0 0 0 - 5،442 1،060،088،046 32،667 6.00
1397
کاربران سایت با اشتراک فعال!
مشاهده اطلاعات این بخش نیاز به داشتن اشتراک فعال می باشد. درصورت داشتن اشتراک فعال با نام کاربری وارد شوید یا جهت دریافت اشتراک روی دکمه خرید اشتراک کلیک کنید.

خرید اشتراک
1398
1399
جمع 0 - 0 - 8,892 - 44,539 -
Cron Job Starts